Arażnacja pomieszczenia

Na pierwszym spotkaniu przy pomocy ankiety ustalamy jakie kolory będą zastosowane we wnętrzu, w jakim stylu będzie utrzymane, czy przedmioty zastane będą wykorzystane oraz nakreślamy budżet. Pomieszczenie jest wymiarowane, bądź pobierane są rzuty pomieszczeń od Inwestora.

Na kolejnej wizycie przedstawiamy wstępną koncepcję w postaci roboczej wizualizacji, zawierającą proponowany układ funkcjonalny pomieszczenia bądź pomieszczeń z rozmieszczeniem ścian działowych i elementów wyposażenia.

Ostatnia wizyta to dostarczenie papierowej bądź komputerowej aranżacji pomieszczenia zawierającej kosztorys i wizualizację wybranej wersji.